BOB游戏官网下载

 当前位置:首页  岗位职责

一、基本职责

      (一)负责新闻摄影采访的协调与安排工作。

      (二)负责校园新闻宣传橱窗的设计、制作与管理维护工作。

      (三)负责为校报、新闻宣传网提供新闻图片资料。

      (四)做好新闻图片的收集、整理、编辑、保存、归档工作。

      (五)做好新闻摄影室设备的管理和维护工作。

      (六)负责摄影记者部的日常管理工作,做好摄影记者的聘用、培养和管理工作。

      (七)做好与校内其他媒体和部门的沟通、联系与合作。

      (八)做好新闻摄影室制度建设工作。

      (九)完成领导交办的其他工作。

二、工作创新及对外拓展职责

      (一)加强与省内外兄弟院校新闻摄影部门的交流合作。

      (二)加强和校外媒体的合作,协助做好对外宣传工作。

BOB游戏官网下载 - 搜狗买球指南